A Projekt Azonosítószáma:

GINOP-2.1.8-17-2017-00015

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG ESZKÖZBESZERZÉS A ROYAL BÚTOR KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK INNOVATÍV FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

A ROYAL Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság 2018 áprilisában 14,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 program „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati kiíráson. A beruházás keretében eszközbeszerzés valósult meg.
A Royal Bútor Kft. 2008-ban kezdte meg működését. Cégünk megalapítását az addigi szakmai tapasztalatok alapozták meg. Vállalkozásunk alapításának fő célja az volt, hogy a helyi lakosság és közintézmények részére olcsón, de jó minőségben kínáljunk bútorokat.

Az eszközbeszerzés nemcsak termelő kapacitásunk bővíti innovatív módon, de segít új piacokat is megcélozni. A hatékonyságunk növelésével meglévő munkavállalói létszámmal több munkát tudunk elvállalni. A táblafelosztógép megvásárlásával a gyártási technológiánkba illeszkedő és gyártási minőségünket javító technológia birtokába kerültünk. Ezzel a gyártási minőségünk javul, a gyártási határidőink csökkennek, ezzel újabb belföldi és külföldi partnereket is tudunk szerezni.

Hazánk gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében a kis-és középvállalkozások kulcsszerepet töltenek be. Kiemelt jelentőségű, hogy ezen vállalkozások biztos és korszerű technológiai háttérrel rendelkezzenek. Versenyképességük, piacon maradásuk és munkahelyteremtésük alapvető feltétele, hogy lépést tudjunk tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon működő egyéb, ágazati versenytársakkal. A fenti megállapítások különösen fontosak azon cégek vonatkozásában, melyek a hazai és nemzetközi piaci versenyben vezető pozíciót töltenek be.

A projekt célja a társaság székhelyén lévő gyártóüzemének és annak tevékenységének a fejlesztése volt, mely hatására növekedhet a termelési hatékonyság. A beruházással olyan eszköz beszerzése valósult meg, amely vállalkozásunknál a támogatási kérelem benyújtásakor nem állt rendelkezésre és beszerzése révén lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására került sor.
A beszerzett gép hozzájárul a Kft. sikeres működéséhez, versenyelőnyhöz jutunk a konkurenciákhoz képest, javítjuk piaci helyzetünket, és a megnövekedett kapacitásunknak köszönhetően nagyobb számú és volumenű munkákat tudunk már elvállalni, a jövőben pedig akár még a munkavállalói állomány bővítésére is sor kerülhet.

További információ kérhető:

ROYAL Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
+36 45 455 747
info@royalbutor.hu
http://www.royalbutor.hu